S'arròs ês sa bessó de sa planta Oryza sativa (simplement arròs o arròs asiático) o d'Oryza glaberrima (arròs africà). Se trata d'un grà considerad aliment bàsic en móltas culturas (en espécial sa cuyna assiàtica), axí com en colcunas pars d'Amèrica llatina.

S'arròs ês es tersé grà més produíd en es mon (7415, millóns de toneladas), derréra de sa caña de sucre (1900, millóns de toneladas) y d'es blat de las Indis (1000, millóns de toneladas).

Se pod di que s'arròs ês es grà més important en s'alimentassió humana. Se dedican móltas hettàreas a n'es conr d's'arròs en es mon. Axí com també en sa repúbblica dominicana s'arròs fórma part d'es plat tradicional d'aqu'isla y se cónra a gran escala en sa zona nord de s'isla. Se sab qu'es 95 % d'aquest conr se escampa êntre es paralèlos 53 º, latitud nord, y 35 º, latitud mitjórn.