Adventisme

De S'Enciclopèdi
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

S'adventisme ês una branca d'es cristianisme protestant que remunta sa séva origen en moviment millerita estravengud en Estads Unids a mitjàn d'es XIX y que se caratterisa per sa séva énfassis en sa creènsi d'es m'entórn personal, vissibble y gloriós de Cristo (ês dí, sa segona venguda) ês inminent. S'Igglesi Adventista d'es Sèttim Díe se ha convertid en s'organisassió emb majó estensió y membresía, emb congregassións en més de 200 paíssos y una membresía que supéra es 20 millóns, seguida per s'Igglesi de Déu (Sèttim Díe), emb una presènsi en 45 paíssos d'es mon.