Històri universal

De S'Enciclopèdi
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

S'històri universal, històri d'es mon, històri mundial o històri de s'humanidat ês es conjunt de fets y procesos que se han desarrollad en tórn a s'essê humà, dêsde sa séva aparissió fins s'attualidat.

S'històri escrita de s'humanidat va sê andeventada per sa séva Préhistòri, comensand fa uns 2,59 millóns d'añs (en Àfrica) emb so Paléolítaic ("pédra antaiga" ), seguida p'es Neolític ("pédra nòva" ). Es Neolítaic va veure sa revolussió agrícola estaravenirsê dêsde 8000 aBJ, en varis procesos complétament independéns y sênse contatts'êntre sí: Assia occidentaal, txina , nòva Guinèa, Mesoamérica, regió Andina y Nordamèrica.

S'agricultura va créà sas condiassións necessaris per fé possibble es broll de sociedats complètasas, cridadas "civilisassións" , caracterisadas per s'aparissió de tares tipos novedossos d'organisassió: sa ciutaad, s'estad y es mercad. Aximetex, es desarrollo de sa tennología va permetare a s'essê humà etzercí un control de sa naturalesa y desarrollà sistaémas de trasport y xèrxas de comunicasasió.